Ledennieuws

terug naar overzicht

Dinsdag, 9 oktober 2018

Wageningen, oktober 2018.


Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven.
Het versturen van acceptgiro’s, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten vanaf 2019 gebruik te maken van de service ledenadministratie
van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor U?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens onze vereniging.
De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en een
machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe. Daarbij wordt ook de
lijst van verenigingswateren gevoegd. Omdat maar een bijlage van de vereniging kan worden
bijgesloten wordt het parkeervignet op de verenigingslijst afgedrukt. Aan de Rijn hoeft u de verenigingslijst niet bij u te hebben en kunt u deze met het parkeervignet zichtbaar in de auto
leggen als u aan de Rijn parkeert.

Verder betekent de overgang dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks
moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail naar: ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-2025358 ( € 1,00 per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken en kunnen
eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging altijd continuiteit
wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten
name van Sportvisserij Nederland. Mocht een jaarlijkse periodieke overschrijving hebben
lopen dan verzoeken wij u deze aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Wageningen