Wijziging contributie-inning ingaande 2019

terug naar overzicht

Donderdag, 11 januari 2018Sportvisserij Nederland biedt al een aantal jaren aan de aangesloten vereniging de mogelijkheid
de contributie-inning en verzending van de vispassen door haar te laten uitvoeren.
Dit bespaart bij de verenigingen veel werk.Ons Genoegen zal vanaf 2019 van deze servise gebruik gaan maken.
Voor de verenigingscontributie heeft dit geen gevolgen die blijft volgende jaar gelijk.
Wel zal aan de leden welke geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven 5,00 euro
administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
U bespaart dus kosten als U alsnog een machtiging afgeeft.
De penningmeester stuurt u op aanvraag graag een machtigingsformulier toe.

Wij wensen U een heel mooi visjaar toe.